Kurser fra Ilinniarfissuaq og Uddannelsesstyrelsen

Kurser for lærere i den grønlandske folkeskole, efterskoler og NIF.

TILMELDINGSFRIST ER OVER. KONTAKT INSTITUT FOR LÆRING ELLER UDDANNELSESSTYRELSEN VED SPØRGSMÅL.

 

 

Hermed præsenterer Institut for Læring og Styrelsen for Uddannelse i fællesskab tilbud på kurser i det kommende skoleår 2018/19.

Ud over kursusemnerne er vi altid åbne for eventuelle ønsker, som kunne opstå og derved være med til at organisere, samt se på muligheder for at få dem gennemført.

Oprettelse af kurser beror på antal ansøgere til samme kursus og på hvor mange andre kurser, der er blevet søgt fra skolen.

De fleste kurser afholdes på skolen i hjembyen, som bliver besøgt af kursusholderne. På den måde kommer vi ud til skolerne og holder kurset i lærernes vante dagligdag og arbejde. Andre kurser kan foregå regionalt, hvor vi samler et større antal, hvis dette er mere praktisk.

Behovsorienterede kurser kan søges hele året og der er visitation to gange om året den 15 marts og den 15. september.

Ansøgninger til et kursus, der er godkendt og anbefalet af skolelederen og af skolens forvaltning, skal være fremsendt senest 15. marts 2018.

Ansøgning til diplomuddannelse, der er godkendt og anbefalet af skolelederen og af skolens forvaltning skal være fremsendt senest 1. april 2018.

Ansøgningsskemaet er en digital ansøgningsprocedure, og derfor skal der være skærpet opmærksomhed om proceduren. Læreren indtaster ansøgningen på hjemmesiden og sender den til skoleinspektøren som får en mail.

Din kursusansøgning er indstillet til godkendelse af din skoleinspektør, og den endelige godkendelse er betinget af om Uddannelsesstyrelsen eller Institut for læring opretter kurset.

Du vil få en personlig bekræftelse fra  Uddannelsesstyrelsen eller Institut for læring efter den 20. April gennem din skoleinspektør. Kurset kan dog aflyses på et senere tidspunkt hvor du vil få besked om det gennem din skoleinspektør.

Svar om oprettelse og tildeling af kurser sendes til skolerne efter den 20. april 2018.

Vi vil henlede opmærksomheden på at udbud på Akademisk Diplom uddannelse på uni.gl stadig kan søges på linket http://da.uni.gl/efteruddannelse.aspx og linjefagsuddannelse fra ilisimatusarfik vil blive fremlagt senere.

Venlig hilsen

Kursusafdelingen, Uddannelsesstyrelsen & Institut for læring